Odluka o ljetnom prelaznom roku 2019

Na osnovu člana 35 Statuta Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH IO na sjednici održanoj dana 15.05.2019. godine donio je:

O D L U K U o trajanju ljetnog prelaznog roka

  1. Utvrđuje se trajanje ljetnog registracionog perioda 2019.godine za igrače fudbala i ženskog fudbala i to u periodu 10.06.-19.07.2019.godine
  2. Utvrđuje se trajanje ljetnog registracionog perioda 2019.godine za igrače futsala i to u periodu 02.09.-27.09.2019.godine.
  3. Utvrđuje se trajanje vanrednog ljetnog registracionog perioda za igrače futsala, isključivo za klub koji je prvak PFL BiH za takmičarsku 2018/19, a u cilju pravovremene registracije igrača za UEFA Futsal Champions Leauge 2019/20 i to u periodu 01-22.07.2019.god.

Obrazloženje:

U skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, transferu i statusu igrača NS/FS BiH, a u cilju pravovremene registracije igrača IO NS/FS BiH donio je Odluku kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu i primjenju se danom donošenja.