Конкурс за пријаву кандидата за упис на курс за фудбалске судије

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГРАДИШКА РАСПИСУЈЕ:

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА КУРС ЗА ФУДБАЛСКЕ СУДИЈЕ

НА КОНКУРС СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ЛИЦА МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ПОЛА:

  1. Од 16 до 26 година старости,
  2. Психофизички и здравствено способни за вршење дужности судије,
  3. Држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
  4. Лица која нису судски кажњавана за кривична дијела нечасне природе,
  5. Да се против истих не води кривични поступак.

КУРС И ОБУКА ЗА ФУДБАЛСКОГ СУДИЈУ ЈЕ БЕСПЛАТАН.

ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ СНОСИ УДРУЖЕЊЕ И ИЗВОДИ СЕ ПО ПРОГРАМУ И ДИНАМИЦИ ПРЕДВИЂЕНОЈ ПРАВИЛНИКОМ О СУДИЈАМА И СУЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити на телефон: 051/813-833, емаил: ufsiiofsgradiska@gmail.com или лично у канцеларији ГФС Градишка.

ДАНА:12.03.2020.ГОДИНЕ                                      УО УФС И И ГФС ГРАДИШКА